С уважение и отговорност към поверителността на Вашите данни и права Ви уведомяваме, че Управителя на “Интервали 2020” ЕООД прие документи, съобразени с Регламент (ЕС) 679/2016 относно защитата на личните данни(GDPR), с които можете да се запознаете.

Във връзка с това, от 25 май 2018 г. „Интервали 2020“ ЕООД въвежда следните правила в Политиката за защита на личните данни:

Правила за поверителност

 1. Въведение

Фирма „Интервали 2020“ ЕООД е поела ангажимент да защитава неприкосновеността на личния живот на потребителите и приема много сериозно своята отговорност по отношение на защитата на техните данни. Ние ще поясним по ясен и прозрачен начин каква информация събираме и какво ще правим с тази информация. В рамките на нашите бизнес взаимоотношения, Вие сте задължен да осигурявате личните данни, които се изискват за започване, изпълнение и прекратяване на отношенията Ви с фирмата и за изпълнение на приложимите договорни задължения или законови изисквания. В случай че Вие не осигурите необходимите данни и документи, ние няма да сме в състояние да влезем в договорни отношения с Вас, нито да продължим такива взаимоотношения.

Тези Правила поясняват следното:

 • Какви лични данни събираме и обработваме за Вас във връзка с взаимоотношенията Ви с нас като клиент и в резултат на това, че използвате нашия уебсайт, мобилни приложения и онлайн услуги;
 • Откъде получаваме данните;
 • Какво правим с тези данни;
 • Как съхраняваме данните;
 • На кого прехвърляме/пред кого разкриваме данните;
 • Как се отнасяме с правата Ви за защита на данни;
 • И как спазваме правилата за защита на данните.

Всички лични данни се събират и обработват в съответствие със законите за защита на данните на на Европейския съюз.

 1. Администратор на данни

“Интервали 2020” ЕООД (наричан “ние”, “нас”, “нашия” или “Интервали 2020“ ЕООД в настоящите правила) се отнася в тези правила основно до “Интервали 2020” ЕООД, който е „администратор на данните” за цялата лична информация, която се събира и използва относно клиентите на „Интервали 2020“ ЕООД.

 1. Какви лични данни събираме

Личните данни са всяка информация, отнасяща се до Вас, чрез която можем да Ви идентифицираме, като например Вашето име, данни за контакт, референтен номер на резервация, данни за плащане и информация относно достъпа Ви до нашия уебсайт. Възможно е да събираме Ваши лични данни, когато резервирате наши туристически пакети и туристически услуги.

По-специално възможно е да събираме следните категории информация:

 • Име, домашен адрес, имейл адрес, телефонен номер, номера и данни от паспорт или от друг валиден документ за самоличност, данни от кредитна/дебитна карта или други данни за плащане;
 • Предварителна информация за пътник, което включва Вашето име, националност, дата на раждане, пол, номер на паспорт или лична карта, срок на валидност и държава, в която са издадени;
 • Заболявания на пътниците, които имат специални медицински изисквания и/или хранителни нужди или хора в неравностойно положение;
 • История на пътуванията, включваща информация за ползваните от Вас наши услуги;
 • Информация, която предоставяте относно Вашите предпочитания при пътуване и предпочитанията на Вашите спътници;
 • Информация относно закупените от Вас продукти и услуги на наши доверени партньори;
 • Информация относно използването от Ваша страна на нашия уебсайт и/или приложение;
 • Съобщенията, които ни изпращате или адресирате до нас чрез писма, имейли, чат, обаждания и социални медии.
 • Местоположението, в това число географското местоположение в реално време на Вашия компютър или устройство чрез GPS, Bluetooth и Вашия IP адрес, заедно с местоположенията на източници на Wi-Fi интернет и на телекомуникационни клетки, въз основа на масово потребление, в случай че използвате характеристики, базирани на местоположение, и включите настройките на Вашето устройство и компютър за определяне на местоположението.

ЗАБЕЛЕЖКА: Личните данни относно Вашето физическо или психическо здраве и относно предполагаемото извършване на или присъда за криминални престъпления се считат за “чувствителни” лични данни според приложимите местни закони за защита на данните. Ние ще обработваме подобни данни, единствено ако сте дали изрично съгласие за това или ако това е необходимо (например, ако поискате специална помощ), или ако съзнателно сте оповестили тези данни.

 1. С каква цел използваме личните Ви данни, защо и за какъв период от време Вашите лични данни могат да бъдат използвани за следните цели:
  • При предоставяне на поръчани от Вас продукти и услуги: използваме данните Ви, за да извършим услуги, които сте поръчали във връзка с изпълнението на нашата туристическа програма или услуга;
  • Свързване с Вас в случай на промяна на часа на тръгване или отмяна на пътуване: изпращаме Ви съобщения за услугите, които сте поръчали, и за всички промени в тези услуги. Тези съобщения не са създадени с маркетингова цел;
  • Потвърждаване/преглеждане на данни от кредитна или друг вид карта за разплащане: използваме Вашата информация за плащане с цел осчетоводяване, таксуване и финансов контрол и за да установим и/или предотвратим всякакви злоупотреби;
  • Чрез предоставянето на лични данни Вие изрично се съгласявате с това да ги използваме за профилиране в съответствие с настоящите Правила за поверителност;
  • Имиграционен/митнически контрол на безопасността: възможно е да бъдем задължени да предоставим Вашите данни на служби за граничен контрол;
  • Безопасност, административен или здравен контрол, разкриване/предотвратяване на престъпления: възможно е да предоставим Вашите данни на държавни органи или правоохранителни служби с цел спазване на законови изисквания;
  • При комуникация използваме Вашите данни, за да изграждаме връзката си с Вас като наш клиент, да подобряваме нашите услуги и да усъвършенстваме предложенията си за Вас;
  • Предоставяне на персонализирани услуги: използваме данните Ви, за да Ви предоставяме информация, която смятаме, че представлява интерес за Вас, преди, по време на и след пътуването Ви с нас, и за да персонализираме услугите, които Ви предлагаме, като например специални оферти до любимите Ви дестинации;
  • Маркетинг: периодично ще се свързваме с Вас по електронен път с информация за промоционални пакети и допълнителни продукти. Вие ще имате възможността да се абонирате или отпишете да получавате такива съобщения, като посочите това на етапа на резервация. Също така във всяко електронно съобщение, което Ви изпращаме, ще Ви бъде предоставена възможност да посочите, ако не желаете повече да получавате нашите материали за директен маркетинг.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ние ще обработваме личните Ви данни, само ако имаме законово основание за това. Законовото основание ще зависи от причините, поради които сме събрали и имаме нужда да използваме Вашите данни.

В повечето случаи ще имаме нужда да обработим данните Ви, за да установим договорни отношения по договор с Вас. Възможно е също така да обработваме личните Ви данни поради една или повече от следните причини:

 • За спазване на законово задължение (напр. имиграционни или митнически изисквания);
 • За да защитим интереси от жизнено значение за Вас или друго лице (напр. При спешен медицински случай);
 • Представлява наш основателен интерес като тур оператор с административна цел.

Единствено лица на възраст от 16 или повече години могат да предоставят своето лично съгласие. За деца под тази възраст се изисква съгласието на техните родители или законни настойници. Ние няма да съхраняваме Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. С цел определяне на подходящ период за съхранение, взимаме под внимание количеството, естеството и чувствителността на личните данни, целите, поради които ги обработваме, и дали можем да постигнем тези цели с други средства.

Трябва също така да вземем под внимание и периодите, през които може да бъде нужно да съхраняваме лични данни, за да изпълним законовите си задължения или за да отговорим на оплаквания, запитвания и за да защитим законовите си права в случай на предявяване на иск.

Ако престанем да се нуждаем от личните Ви данни, ние ще ги изтрием или унищожим по сигурен начин. Освен това ще обмислим дали и как бихме могли постепенно да намалим количеството лични данни, които използваме, и дали е възможно да анонимизираме личните Ви данни, така че те да не могат да бъдат свързани отново с Вас или да Ви идентифицират, като в такъв случай бихме могли да използваме тези данни, без да Ви уведомяваме допълнително за това.

 1. Сигурност на Вашите лични данни

Ние съблюдаваме стриктни процедури за сигурност при съхранение и разкриване на личните Ви данни, а също и за да ги предпазим от случайна загуба, унищожаване или увреждане. Възможно е да разкрием Вашите данни на доверени трети страни за целите, посочени в настоящите Правила за поверителност. Ние изискваме от всички трети страни да са въвели необходимите технически и оперативни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие със законодателството за личните данни в ЕС.

 1. Споделяне на Вашите лични данни

Вашите лични данни могат да бъдат споделяни със следните трети страни за целта, описана в настоящите Правила за поверителност:

 • Държавни органи, правоохранителни служби, регулатори и летища от Вашия маршрут може да премине с цел спазване на законови изисквания;
 • Доверени доставчици на услуги, които използваме, за да осъществяваме своя бизнес, като например агенти, съдействащи на нашите туристи във всички държави с които работим;
 • Компании за застрахователни услуги, които може да се нуждаят от информация, но с изискването да са въвели системата за лични данни;
 • Юридически и други професионални съветници, съдилища и правоохранителни служби във всички държави, в които работим, за да упражним законовите си права във връзка с договорните ни отношения с Вас;
 1. Вашите права за защита на данните

При определени обстоятелства Вие имате право по закон да:

 • Поискате информация за това дали притежаваме Ваши лични данни, и, ако това е така, какви са тези данни и защо ги притежаваме/използваме.
 • Поискате достъп до Вашите лични данни (познато по принцип като „заявка за достъп до данни“). Това Ви позволява да получите копие от притежаваните от нас Ваши лични данни и да проверите дали ги обработваме по установения по закон начин.
 • Поискате коригиране на притежаваните от нас Ваши лични данни. Това Ви дава възможност да коригирате всяка непълна или неточна информация, която притежаваме за Вас.
 • Поискате изтриване на Вашите лични данни. Това Ви позволява да поискате от нас да изтрием или премахнем лични данни, ако не съществува основателна причина за това да продължим да ги обработваме. Имате също така правото да поискате от нас да изтрием или премахнем Ваши лични данни, ако сте упражнили правото си да възразите срещу обработването им (вижте по-долу).
 • Възразите срещу обработването на Вашите лични данни, в случай че се позоваваме на легитимен интерес (или интересите на трета страна) и нещо във Вашата конкретна ситуация Ви кара да възразите срещу обработването поради тази причина.
 • Възразите срещу автоматичното вземане на решения, включително профилиране, тоест да не бъдете обект на никакво автоматизирано вземане на решения от нас посредством личните Ви данни или профилиране.
 • Поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни. Това Ви позволява да поискате от нас да преустановим обработването на Вашата личната информация, ако например желаете да установим верността й или причината за обработването й.
 • Поискате прехвърляне на личните Ви данни в електронен и структуриран вид до Вас или друго лице (познато по принцип като право на “преносимост на данните”). Това Ви позволява да вземете данните си от нас в подходящ за употреба електронен формат и да ги прехвърлите на друго лице в подходящ за употреба електронен формат.
 • Оттегляне на съгласие. В редките случаи, в които може да сте дали съгласие за събиране, обработване и прехвърляне на личните Ви данни за определена цел, имате право по всяко време да оттеглите Вашето съгласие относно този конкретен вид обработване. След като получим уведомление, че сте оттеглили Вашето съгласие, ние ще престанем да обработваме Вашата информация за целта или целите, с които първоначално сте се съгласили, освен ако не съществува друга основателна причина да извършваме това по закон.

ЗАБЕЛЕЖКА: Няма да е нужно да заплащате такса за достъп до Вашите лични данни (или за да      упражните някое от останалите права). Независимо от това обаче възможно е да начислим такса в разумен размер, ако Вашата заявка за достъп е очевидно необоснована или прекомерна. В противен случай при подобни обстоятелства е възможно да откажем да изпълним заявката. Можем да поискаме от Вас конкретна информация, която да ни помогне да потвърдим самоличността Ви и да уважим правото Ви за достъп до информация (или някое от останалите Ви права). Това е подходяща допълнителна мярка за сигурност, гарантираща, че личните Ви данни няма да бъдат разкрити пред лица, които нямат право да ги получават.

 1. Срок за съхранение на Вашите лични данни

“Интервали 2020” ЕООД съхранява Вашите лични данни в съответствие със законоустановените срокове и при запазване на легитимните интереси на фирмата, като сроковете зависят от вида на ползваната услуга и документи. Например, при установен срок за съхранение от 5 години, в случаите когато данните са в счетоводни регистри, включително документи за данъчен контрол и подлежат на последващи финансови инспекции, съгласно Закона за счетоводството следва да се съхраняват 10 години. Сроковете могат да бъдат удължени допълнително, например в случаите на съдебни дела, удължаване на давностния срок поради прекъсване, както и при изпълнение на законови разпоредби и изисквания на надзорни органи.

 1. Промени в Правила за поверителност

Нашите Правила за поверителност могат да бъдат променяни периодично, като ще бъдете уведомявани за всяка промяна в тях чрез имейл или съобщение на нашия уебсайт.